Team Rua Review

La cà Long Thành
Hỏi Team Rùa Review

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Team Rùa Review

Trước đây, chúng tôi kinh doanh bằng cách bán các dự án của các chủ đầu tư, phụ thuộc nhiều vào họ và khó để đáp ứng nhu cầu đầu tư BĐS của khách hàng một cách khách quan (vì chúng tôi chỉ bán những sản phẩm mình có sẵn).

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã thay đổi cách nhìn của chúng tôi về nghề, chúng tôi muốn tạo ra giá trị bền vững và không dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động từ bên ngoài.

Chúng tôi đã chọn thị trường Đồng Nai, đặc biệt là Long Thành, vì đam mê của chúng tôi đối với BĐS và nhận thấy rằng Đồng Nai sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giai đoạn chuyển mình của Việt Nam trong 30 năm tới.

Tuy nhiên, đầu tư không bao giờ là dễ dàng, và với khu vực đang có đầu tư công lớn và siêu quy hoạch để khai thác tiềm năng lợi thế đất đai, rủi ro cũng rất lớn. Chúng tôi mong muốn tìm hiểu từng thửa đất (về cơ hội và rủi ro) và chia sẻ thông tin đó với nhà đầu tư.

Với chúng tôi, BĐS không chỉ đơn giản là bán một mảnh đất, mà là cùng nhà đầu tư trải qua một hành trình đầu tư bền vững.

Vì "tiềm năng dài hạn" của thị trường Đồng Nai và mong muốn tạo ra "giá trị bền vững", chúng tôi đã chọn con đường chưa được khai thác của bất kỳ ai.