Yêu cầu tư vấn

Ngày Hiệu Lực: [Ngày]

I. Mục Đích: Chính sách thanh toán này nhằm định rõ quy định và hướng dẫn về các phương thức thanh toán được chấp nhận, thời gian thanh toán, quy trình xử lý thanh toán, và các quyền và nghĩa vụ liên quan đến thanh toán trong [Tên Công Ty/Hợp Đồng/Thỏa Thuận].

II. Phương Thức Thanh Toán:

 1. Chuyển Khoản Ngân Hàng: Khách hàng có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công Ty. Thông tin tài khoản sẽ được cung cấp sau khi hợp đồng được ký kết.
 2. Thẻ Tín Dụng/Thẻ Ghi Nợ: Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thông qua cổng thanh toán trực tuyến an toàn và bảo mật.
 3. Tiền Mặt: Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng của Công Ty theo giờ làm việc chuẩn.

III. Thời Gian Thanh Toán:

 1. Hóa đơn/đơn hàng sẽ được gửi tới khách hàng theo thời gian và cách thức đã thỏa thuận.
 2. Thời hạn thanh toán mặc định là [Số] ngày kể từ ngày nhận hóa đơn/đơn hàng, trừ khi có thỏa thuận khác.
 3. Khách hàng nên đảm bảo thanh toán được thực hiện trước thời hạn để tránh việc áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc việc gia hạn thời gian thanh toán.

IV. Quy Trình Xử Lý Thanh Toán:

 1. Khách hàng sẽ nhận được hóa đơn/đơn hàng và thông tin chi tiết về số tiền cần thanh toán.
 2. Khách hàng thực hiện thanh toán theo phương thức đã chọn.
 3. Sau khi nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ gửi xác nhận thanh toán cho khách hàng qua email hoặc hình thức liên lạc khác (nếu có yêu cầu).

V. Quyền và Nghĩa Vụ:

 1. Khách hàng có quyền yêu cầu xem xét hoặc khiếu nại về hóa đơn/đơn hàng và số tiền thanh toán nếu có sai sót.
 2. Công Ty cam kết bảo mật thông tin liên quan đến thanh toán và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.

VI. Liên Hệ: Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách thanh toán, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [Thông Tin Liên Hệ].

Chính sách thanh toán này được áp dụng từ ngày [Ngày] và có thể được điều chỉnh hoặc cập nhật theo quyết định của Công Ty.